ผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมทำบุญสมทบทุนการก่อสร้างอาคารสุสาน ทอ. วันที่3/4/2556 12:28:35
   

     การปรับเกณฑ์อายุในการสมัครเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ วันที่12/11/2555 17:15:01
   

     การชี้แจงข้อมูลการหักเงินสงเคราะห์ศพ วันที่16/11/2555 17:50:10
ข้อแนะนำในการสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราห์ ทอ.   

     การบรรเลงเพลิงสรรเสริญพระบารมี ในงานพระราชทานเพลิงศพ วันที่
การบรรเลงเพลิงสรรเสริญพระบารมี ในงานพระราชทานเพลิงศพ   

     วิธีปฏิบัติเมื่อมีการอ่านคำไว้อาลัย วันที่
วิธีปฏิบัติเมื่อมีการอ่านคำไว้อาลัย และขั้นตอนการปฏิบัติของทหารกองเกียรติยศ   

     (ตัวอย่าง)คำไว้อาลัย วันที่
(ตัวอย่าง)คำไว้อาลัย คำไว้อาลัย   

     สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันที่
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ   

     (ตัวอย่าง) การขอพระราชทานเพลิงเป็นกรณีพิเศษ วันที่
(ตัวอย่าง) การขอพระราชทานเพลิงเป็นกรณีพิเศษ   

     พระราชทานยังต่างจังหวัด วันที่
ข้อแนะนำการปฏิบัติเกี่ยวกับพระราชทานหีบเพลิง ไปพระราชทานยังต่างจังหวัด   

     ระเบียบการขอรับหีบเพลิงพระราชทาน วันที่
ระเบียบการขอรับหีบเพลิงพระราชทาน   

     กำหนดการ พระราชทานดิน วันที่
กำหนดการ พระราชทานดิน   

     การบรรเลงเพลิงสรรเสริญพระบารมี วันที่
การบรรเลงเพลิงสรรเสริญพระบารมี ในงานพระราชทานเพลิงศพ   

     หลักเกณฑ์การรับพระราชทาน วันที่
หลักเกณฑ์การรับพระราชทาน   

     ขอพระราชทานเพลิง วันที่
การขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ขอพระราชทานเพลิง หีบเพลิง   

     การแจ้งตาย วันที่
การแจ้งตาย   

     ระเบียบกองทัพอากาศ วันที่
ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๔   

     ความหมายของการฌาปนกิจสงเคราะห์ วันที่
ความหมายของการฌาปนกิจสงเคราะห์   

     อัตราค่าใช้จ่ายของฌาปนสถาน ทอ. วันที่9/3/2552 10:31:15
อัตราค่าใช้จ่ายของฌาปนสถาน ทอ. กรุงเทพมหานคร   

     พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๑๗ วันที่
พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๑๗   

ค่าบำรุงศพประจำเดือน
ถึงแก่ความตายในเดือน
ตั้งแต่อันดับศพที่ ถึง รวม ศพ
เก็บเงินสงเคราะห์จากสมาชิกในเดือน
รวม ศพ เป้นจำนวนเงิน บาท.
อดหนุน ศพ
  รายละเอียด คำนวนยอดสมาชิก
 ตั้งแต่ :  ถึง :
ลำดับ รายการ ตลอดชีพ ชำระครั้งเดียว ฝากส่ง สามัญ รวม
1 ยอดยกมา
2 ขึ้นทะเบียนไหม่
3 ถึงแก่กรรม
4 ถอนสภาพ
5 คืนสภาพ
6 ยอดยกไป

แผนกฌาปนกิจ กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ
โทร 0-2534-3815,16,18